Differentiaaldiagnostiek autisme

Wij streven binnen ons differentiaal diagnostisch proces rond autisme spectrum stoornissen naar een holistische en functionele diagnostiek. Dit betekent dat we de volledige persoon met al zijn kenmerken willen benaderen en niet alleen zullen focussen op die dingen (gedrag, symptomen) die moeilijk gaan. Daarnaast willen we - als er een diagnose komt - een beeld vormen dat functioneel kan ingezet worden en niet het eindpunt is van het diagnostische proces. We willen hierbij antwoorden geven op wat ja als cliënt, met jouw diagnose, in deze fase van je leven, met jouw voorgeschiedenis en ervaringen, nodig hebt om de eigen doelen te bereiken We hebben hiervoor een multidisciplinair team samengesteld bestaande uit klinisch psychologen, klinisch orthopedagoog, bachelor in het maatschappelijk werk, ervaringsdeskundigen autisme en kinder - en jeugdpsychiaters en/of volwassen psychiater. Psyworks werkt hiervoor samen met verschillende psychiaters in de omgeving.

Stap 1: Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek beluisteren we uw vraag en staan we uitgebreid stil bij de ontwikkeling van de kindertijd tot de actuele situatie. Op basis van dit eerste gesprek wordt uitgemaakt of er een verdere diagnostiek noodzakelijk is, of u met uw vragen op de juiste plek bent. We willen hierbij onmiddellijk oog hebben voor de positieve aspecten en proberen een inschatting te maken van de groeimogelijkheden binnen het individu. Dit intakegesprek duurt ongeveer 2 uur.

Stap 2: Onderzoeksfase

Binnen het onderzoeksteam worden volgende onderzoeken uitgevoerd door verschillende onderzoekers:

  • emotioneel - affectief onderzoek
  • intelligentie-onderzoek
  • aandachts -en concentratieonderzoek
  • onderzoek naar planningsvaardigheden en flexibiliteit

Hierbij wordt steeds rekening gehouden met recent uitgevoerd relevant onderzoek. We stellen de vraag of ook factoren in de omgeving van uw kind verder in kaart moeten worden gebracht. Daartoe kunnen eventueel nog observaties toegevoegd worden (oa. schoolobservatie, thuisobservatie,…) Wij gebruiken voor deze onderzoeksfase professioneel testmateriaal dat ons toelaat een volledig beeld te vormen van de persoon. Voor deze fase moet u ca. 4 momenten van 2 uur voorzien (totaal 8 uur), met daarbij aansluitend een consultatie bij de (kinder - en jeugd)psychiater. Eventueel aanvullend onderzoek bij de logopedist of psycho-motorische therapeut wordt in overleg met alle betrokkenen gepland.

Stap 3: Overleg binnen het onderzoeksteam

Na de onderzoeksfase worden alle testen gescoord en worden specifieke accenten met betrekking tot autisme in rekening gebracht. Vervolgens brengen alle betrokken onderzoekers de verzamelde (test)gegevens bij elkaar en kan een diagnose al of niet weerhouden worden.

Stap 4: Diagnostisch gesprek

Tijdens het diagnostisch gesprek met iemand van het onderzoeksteam worden de verschillende onderzoeksresultaten uitgebreid met u besproken en wordt uitvoerig stilgestaan bij het al of niet weerhouden van de diagnose. Er is eveneens ruimte tot een eerste verkenning van een mogelijk begeleidingsaanbod, waarna er eventueel concrete afspraken worden gemaakt voor verdere opvolging. Dit gesprek zal ongeveer 2 uur in beslag nemen. Na afloop van het diagnostisch gesprek wordt het eindverslag opgemaakt en zal u - indien nodig - de verschillende attesten krijgen die u toegang verschaffen tot diverse ondersteuningsdiensten.

Search

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.