AFSPRAAK MAKEN? KLIK HIER

Ma - Zat
enkel op afpsraak
056/44 35 88
Telefoon
Wevelgemstraat 28, 8930 Lauwe

Adres

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van een
individu. De testen brengen meerdere aspecten van het cognitieve vermogen naar voor (abstract redeneren, visuele perceptie, ruimtelijk-visueel inzicht, verbale expressie, mate van cognitieve flexibiliteit,…). De resultaten laten niet alleen toe de intellectuele vaardigheden in te schatten, maar ook hypothesen te formuleren rond
de manier waarop de persoon informatie verwerkt. 

Op vraag van ouders, school, logopedist of arts kan een intelligentieonderzoek worden uitgevoerd. Hiervoor worden officiële, gestandaardiseerde testen voor IQ- bepaling gebruikt. Voor jonge kinderen (van 2,5 jaar tot 7 jaar) kan dit door de WPPSI III NL uit te voeren. Wanneer uw kind iets ouder is (6 tot 16 jaar) wordt het de WISC V NL. Vanaf 16 jaar (tot 99 jaar) gebruiken wij de WAIS IV NL voor het bepalen van het IQ. Een intelligentieonderzoek duurt meestal ongeveer 1 uur 30 minuten. Deze testen gaan telkens in de voormiddag door. Je kan hiervoor een briefje krijgen voor gewettigde afwezigheid. De afspraak gaat door in de testruimte van onze praktijk.

Na de testafname kan er een gesprek plaasvinden waar de resultaten terugekoppeld
kunnen worden en vertaald worden naar de specifieke kindcontext.
Image
© Copyright 2020 Psyworks. All Rights Reserved.

Search