Psychotherapie volwassenen

Het leven is een weg, die niet altijd zonder obstakels verloopt. Regelmatig worden we geconfronteerd met moeilijkheden, die een uitdaging vormen voor ons psychisch welbevinden of die onze verdere persoonlijke ontwikkeling in de weg staan.