Differentiaaldiagnostiek autismespectrum

Wij streven binnen ons differentiaal diagnostisch proces rond autisme spectrum stoornissen naar een holistische en functionele diagnostiek. Dit betekent dat we de volledige persoon met al zijn kenmerken willen benaderen en niet alleen zullen focussen op die dingen (gedrag, symptomen) die moeilijk gaan. Daarnaast willen we een beeld vormen dat functioneel kan ingezet worden en niet het eindpunt is van het diagnostische proces. We willen hierbij antwoorden geven op wat je als cliënt, met jouw diagnose, in deze fase van je leven, met jouw voorgeschiedenis en ervaringen, nodig hebt om de eigen doelen te bereiken We hebben hiervoor een multidisciplinair team samengesteld en werken ook intensief samen met kinder – en jeugdpsychiater Dr. Degels.

Stap 1: Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek beluisteren we jouw vraag. Op basis van dit eerste gesprek wordt uitgemaakt of er een verdere diagnostiek noodzakelijk is, of je met jouw vragen op de juiste plek bent. We willen hierbij onmiddellijk oog hebben voor de positieve aspecten en proberen een inschatting te maken van de groeimogelijkheden binnen het individu. Dit intakegesprek duurt ongeveer 1 uur.

Stap 2: Onderzoeksfase

Binnen het onderzoeksteam worden volgende onderzoeken uitgevoerd door verschillende onderzoekers: 
Ontwikkelings – en context verhaal
Emotioneel - affectief onderzoek
Intelligentie-onderzoek
Aandachts -en concentratieonderzoek
Onderzoek naar planningsvaardigheden en flexibiliteit
Eventueel observatie in de thuis – of schoolcontext

Hierbij wordt steeds rekening gehouden met recent uitgevoerd relevant onderzoek. Wij gebruiken voor deze onderzoeksfase professioneel testmateriaal dat ons toelaat een volledig beeld te vormen van de persoon. Voor deze fase moet je ca. 4 momenten van anderhalf uur voorzien, met daarbij aansluitend een consultatie bij de (kinder - en jeugd)psychiater. Eventueel aanvullend onderzoek bij de logopedist of psycho-motorische therapeut wordt in overleg met alle betrokkenen gepland. 

Image

Stap 3: Overleg binnen het multidisciplinair onderzoeksteam
Na de onderzoeksfase worden alle testen gescoord en worden specifieke accenten diepgaand geïnterpreteerd. Vervolgens brengen alle betrokken onderzoekers de verzamelde (test)gegevens bij elkaar en kan – in overleg - een diagnose al of niet weerhouden worden.
 
Stap 4: Diagnostisch gesprek
Tijdens het diagnostisch gesprek met iemand van het onderzoeksteam worden de verschillende onderzoeksresultaten uitgebreid met je besproken en wordt uitvoerig stilgestaan bij het al of niet weerhouden van de diagnose. Er is eveneens ruimte tot een eerste verkenning van een mogelijk begeleidingsaanbod, waarna er eventueel concrete afspraken worden gemaakt voor verdere opvolging. Dit gesprek zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen. Na afloop van het diagnostisch gesprek wordt het eindverslag opgemaakt en zal je - indien nodig - de verschillende attesten krijgen die je toegang verschaffen tot diverse ondersteuningsdiensten.

Search

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.