Tarieven volwassenen

Begeleidingsluik volwassenen  
Individuele therapie volwassene (50 min) 60€
Partnertherapie of gezinstherapie (anderhalf uur) 90€
   
Opvoedingsondersteuning (1 uur) 60€
   
Differentiaal diagnostiek autisme (kostenraming afhankelijk van reeds eerder uitgevoerd onderzoek)  
Intake 100 €
Onderzoeksfase 50€/uur (ca. 8 uur)
Verwerking onderzoeksgegevens 150€
Adviesgesprek 100€

Consultatie psychiater (+ 18 jaar)

ca. 73€ (15€ eigen opleg)

 

Beeldvorming algemeen

 
Intelligentie-onderzoek (afname incl. uitgebreide verslaggeving) 150€
   
   

 

Betaling gebeurt steeds op het eind van een sessie.

Afzeggen kan tot ten laatste 24u voor de afspraak. Indien dit niet gebeurt, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.

 

Terugbetalingsmodaliteiten

CM: 12 sessies - 50% per zitting met een maximum van 30€. Deze tussenkomst wordt één keer uitbetaald. (Dus niet elk kalenderjaar).

Bond Moyson: Eénmalige terugbetaling van 50 % van de kosten met een maximum tot 250€ per aangesloten gezinslid tot aan de leeftijd van 25 jaar, voor volwassenen is er een maximale terugbetaling van 50€.

Onafhankelijk ziekenfonds (OZ): Het OZ betaalt een tegemoetkoming van € 10 per sessie en dat voor maximum 5 sessies per kalenderjaar. 

Vlaams en Neutraal ziekenfonds: Ongeacht de leeftijd terugbetaling van 10 euro per raadpleging met een maximum van 50 euro per kalenderjaar.

Partena/euromut: voorziet een terugbetaling van 15 euro per sessie. Jongeren met recht op kinderbijslag krijgen maximum 6 sessies per jaar terugbetaald. Personen met chronische ziektes krijgen maximum 12 sessies per jaar terugbetaald.

Liberale mutualiteit (LM): Kinderen en jongeren rechtgevend op kinderbijslag krijgen een tegemoetkoming. Deze bedraagt 20 euro per sessie. Er wordt tot 120 euro per kalenderjaar vergoed. Volwassenen krijgen 10€ terug per sessie met een maximum van 60€ per jaar.

Securex: Voor aangesloten kinderen jonger dan 19: een jaarlijkse tussenkomst van € 30 per jaar en per begunstigde voor raadplegingen psychotherapie.