Individuele therapie

Binnen de praktijk gaan we uit van een kwaliteitsvolle hulpverlening, waarbij de beleving van (het) individu(en) centraal staat.   Voor de volgende problematieken kan je bij PsyworksPlus terecht:

 • persoonlijke levensvragen
 • persoonlijkheidsproblemen: borderlineproblematiek, …
 • depressieve klachten
 • stemmingsstoornissen
 • traumaverwerking
 • het gevoel vast te lopen in je leven
 • relationele vragen: relatieproblemen, gezinsproblemen
 • stress en burn-out
 • angstklachten (fobieën, faalangst,…)
 • negatief zelfbeeld
 •  verwerking van verlieservaring: rouw, echtscheiding, …
 • veranderingsprocessen in ouderschap, echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen
 • onduidelijke lichamelijke klachten
 • een verstoord eetpatroon
 • een verstoord slaappatroon
 • autisme
 •  verslaving
 • minderwaardigheidsgevoelens -    ….

In de praktijk richt het therapeutische aanbod zich op de persoon in relatie tot de klacht. We beogen een ontdekkende en ondersteunende therapie vanuit een divers en professioneel therapeutisch aanbod, dat integrerend ingezet kan worden.
De aangeboden therapeutische denkkaders bij volwassenen zijn systeemtheoretisch of gestalttherapeutisch. 

In de systeemtheoretische psychotherapie gaan we ervan uit dat de klacht van de persoon niet los kan gezien worden van zijn of haar context. Binnen ons werk hebben we aandacht voor de complexe wisselwerking tussen een persoon en zijn/haar omgeving: de gezinscontext, de sociale netwerken waarin iemand zich beweegt, maar ook de ruimere sociale en maatschappelijke omgevingswereld. Vanuit het systeemdenken gaan we dan ook steeds op zoek naar de ruimere betekekenis van de klacht van een individu. Naast het verwerven van inzicht, gaan we ook samen op zoek naar hoe verandering kan ontstaan. We hebben hierbij ook epxliciet aandacht voor de sterktes en krachten van een persoon en zijn/haar omgeving.

Gestalttherapie gaat enerzijds over het bewust worden van onafgewerkte zaken uit het verleden die zich ook in het nu manifesteren, anderzijds gaat gestalttherapie over de kinderlijke dynamieken die op een verwrongen manier volwassen zijn geworden. In de gestalttherapie zoeken we een manier om terug over het vermogen te beschikken om creatief af te stemmen op datgene waarin we ons bevinden, en ons te bevrijden van oude patronen. De gestalttherapie stimuleert therapeut en cliënt om meer vrijheid te verwerven op de contactgrens.