Lesly Windels

Maatschappelijk assistente
ASS-deskundige
Lesly

 

Ik startte mijn loopbaan binnen de revalidatiesector. Eerst werkte ik met kleuters en lagere schoolkinderen met ontwikkelings- en /of schoolse tekorten. Later spitste ik mij toe op kleuters en lagere schoolkinderen met een autismespectrumstoornis. Een stoornis die mijn interesse wekte en waar ik via studiedagen en bijscholingen meer over te weten kwam. Na een vijftiental jaar wou ik mijn horizon verleggen en startte ik als zelfstandige in bijberoep in Psyworks. Ik werk hier nu 3 jaar in het autiteam met als voornaamste doelgroepen jongeren en volwassenen met een vermoeden of een diagnose van een autismespectrumstoornis. Je komt bij mij terecht voor de verkennende gesprekken, de intake-gesprekken en eindgesprekken. Ik sta ook in voor de planning van de onderzoeken. In januari 2016 kreeg ik de kans om een nieuw hulpverleningsaanbod binnen de praktijk te helpen uitwerken nl. ‘gezinsbegeleiding  bij gezinnen met een personen binnen een autismespectrumstoornis’; Om me hierop voor te bereiden volgde ik de opleiding ‘hulpvaardigheden binnen de gezinsbegeleiding’. Door het werken met personenen met een autismespectrumstoornis leer ik nog elke dag bij. Een diagnose is voor mij geen eindpunt maar het bewandelen van een nieuwe weg met obstakels maar ook met nieuwe mogelijkheden. Mijn doel is om samen met de client en zijn omgeving op zoek te gaan naar deze obstakels en ze samen met zijn/haar mogelijkheden om te zetten in een situatie waar de client zich optimaal kan ontplooien, binnen een haalbaar kader voor  beide partijen. 

e-mailadres: 
lesly@psyworks.be
doelgroep: