Wouter Roelstraete

Psychotherapeut gestalttherapeut io
Ervaringsdeskundige ASS
ervaringsdeskundige Wouter Roelstraete

 

Ik ben Wouter. Van opleiding ben ik oorspronkelijk meester in de beeldende kunst en leerkracht. Vanuit de weg die ik afgelegd heb in mijn loopbaan, werd ik geraakt door jongeren binnen het autismespectrum en verdiepte ik mij in deze problematiek. Er ontstond bij mij een nieuwe manier van kijken naar autisme en de mens en zijn ontwikkeling. De gestalttherapie opleiding is daar zeer aanvullend bij. Elke diagnose heeft voor mij vooral een functionele waarde, in de zin dat een diagnose een manier kan zijn om bewust te worden van een aantal disfuncties. Vanaf daar dient de diagnose dan ook voor een stuk losgelaten te worden om ruimte te maken voor ontwikkelingskansen. Het fundament van de autismespectrumstoornis is voor mij de vertraagde gerichtheid op anderen. In de interactie met de brede omgeving, het maatschappelijke veld, de normen waaraan een vertraagde ontwikkeling niet kan voldoen, zal het individu zich zo goed mogelijk proberen af te stemmen daar op. Dit gaat dan vaak gepaard met het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden die de niet-ontwikkelde vaardigheden kunnen compenseren, maar ook niet langer stimuleren. Ik geloof diep in het vermogen om datgene wat niet of niet goed ontwikkeld werd, op een andere manier alsnog te ontwikkelen. Symptomen van bijvoorbeeld autisme zijn dan niets anders dan creatieve manieren van een individu om zich staande te houden in een bepaalde (maatschappelijke/culturele/gezins-) context. Ik volgde opleidingsmodules psychodrama, de basisopleiding experiëntiële en cliëntgerichte kinder- en jongerenpsychotherapie, en ben in opleiding als gestalttherapeut.

telefoon: 
0491 39 83 35
e-mailadres: 
wouter@psyworks.be
doelgroep: