Leen Maveau

Speltherapeut, psychotherapeut
Psyworks

Mijn naam is Leen Maveau. Ik ben speltherapeut en integratief psychotherapeut.
Het spontane spel van kinderen heeft mij al altijd geboeid. En de wonderlijke vermenging hierin van fantasie en werkelijkheid blijft me fascineren. Als mama en kleuterjuf ontdekte ik dan écht de magie van spel.
Het werd mij immers al snel duidelijk dat het spelen van kinderen veel meer is dan gewoon 'kinderspel’: ze geven in hun spel heel wat prijs over zichzelf en hoe zij hun wereld beleven en door goed te observeren krijg je een bijzondere inkijk op wat binnenin leeft. Ik werkte 15 jaar als kleuteronderwijzeres in een Freinetschool en begeleidde daarnaast ook zo'n 10 jaar het kinderbezoek in het Penitentiair Complex te Brugge.
Gaandeweg groeide mijn interesse om individueler te gaan werken met kinderen; om iets te kunnen betekenen voor díe kinderen, die iets, of soms véél meer nodig hebben dan dat wat hen al geboden wordt. En doordat ik zelf zo overtuigd ben van de kracht van spel, besloot ik mij te verdiepen in de mogelijkheden van spel en mij te bekwamen in het therapeutisch aanwenden van spel.
Zo rondde ik in 2008 de opleiding Speltherapie af die ik gedurende 2.5 jaar volgde aan de Hogeschool van Utrecht (HU).
In 2017 rondde ik de 4-jarige opleiding Integratieve Psychotherapie af aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (AIHP) te Gent. Ik behaalde het certificaat van erkend Europees psychotherapeut ECP (European Certificate of Psychotherapy) afgeleverd door The European Association for Psychotherapy (EAP).
Ik ben voltijds zelfstandig psychotherapeut en combineer mijn werk bij Psyworks met een eigen praktijk (te Tielt). Ik werk hierbij vanuit een client-centered visie, waarbij de persoonlijke beleving van het kind centraal staat, zoals die actueel ervaren wordt.
Ik ben aangesloten bij de BNVIP (Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychotherapie) en ABP-BVP (Belgische Verenigign Psychotherapie) en volg regelmatig zowel intervisies als supervisies. 

e-mailadres: 
leen@psyworks.be
doelgroep: