Tarieven - kinderen en jongeren

Explorerende fase  
Intake 60€
Belevingsonderzoek (45 min) 50€/sessie
Oudergesprek   60€
Observatie in de thuiscontext  70€ + km.vergoeding
Video-analyse     15€
Adviesgesprek (incl. verslaggeving) 60€/uur + 30€ analyse/verslag
   
Beeldvorming algemeen  
Intelligentie-onderzoek (afname incl. uitgebreide verslaggeving)   150€
Aandacht-onderzoek (afname incl. uitgebreide verslaggeving)   150€
   
Begeleidingsluik   
Individuele therapie kind/jongere (45 min) 50€
Oudergesprek (1 uur) 60€
Oudergesprek met 2 therapeuten (1 uur) 120€
Schooloverleg / overleg externen   60€/uur afhankelijk van tijd + km-vergoeding
   
Differentiaal diagnostiek autisme (kostenraming - afhankelijk van reeds uitgevoerd onderzoek)  
Intake 100€
De kostprijs van een diagnostisch onderzoek bedraagt   50€/uur (ca. 8 uur)
Verwerking onderzoeksgegevens 150€
Adviesgesprek 100€

Consultatie kinder - en jeugdpsychiater (tot 18 jaar)

210,1€

 

 

 

Betaling gebeurt steeds op het eind van een sessie.

Afzeggen kan tot ten laatste 24u voor de afspraak. Indien dit niet gebeurt, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.

Terugbetalingsmodaliteiten

CM: 12 sessies per kinderen/jongeren tem 25 jaar. 50% per zitting met een maximum van 30€. Deze tussenkomst wordt één keer uitbetaald. (Dus niet elk kalenderjaar).

Bond Moyson: Eénmalige terugbetaling van 50 % van de kosten met een maximum tot 250€ per aangesloten gezinslid tot aan de leeftijd van 25 jaar.

Onafhankelijk ziekenfonds (OZ): Het OZ betaalt een tegemoetkoming van € 10 per sessie en dat voor maximum 5 sessies per kalenderjaar.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds: Ongeacht de leeftijd terugbetaling van 10 euro per raadpleging met een maximum van 50 euro per kalenderjaar.

Partena/euromut: Partena voorziet een terugbetaling van 15 euro per sessie. Jongeren met recht op kinderbijslag krijgen maximum 6 sessies per jaar terugbetaald. Personen met chronische ziektes krijgen maximum 12 sessies per jaar terugbetaald.

Liberale mutualiteit (LM): Kinderen en jongeren rechtgevend op kinderbijslag krijgen een tegemoetkoming. Deze bedraagt 20 euro per sessie. Er wordt tot 120 euro per kalenderjaar vergoed. Volwassenen krijgen 10€ terug per sessie met een maximum van 60€ per jaar.

Securex:  Voor aangesloten kinderen jonger dan 19 een jaarlijkse tussenkomst van € 30 per jaar en per begunstigde voor raadplegingen psychotherapie.