Ouder-kindtherapie autisme

Dit is een programma dat binnen Psyworks uniek werd uitgewerkt voor de ondersteuning van kinderen met een diagnose binnen het autismespectrum en hun ouders. We nemen hierbij niet de diagnose als vertrekpunt, maar wel de vaak bevroren relatie tussen de ouders en het kind. Met OKVA willen we jou ondersteunen om gedurende 30 minuten per week samen met je kind te spelen met zorgvuldig geselecteerd materiaal in de spelkamer en/of jouw eigen thuissituatie. Als ouder heb je de rol van actieve speelmakker voor je kind, je volgt jouw kind en treedt in zijn/haar voetsporen. Op die manier zie je wat je kind interesseert, ervaar je hoe hij/zij zich voelt bij dingen en kan je volgen in zijn/haar interesses en belevingswereld om op die manier langzaam de interactie te stimuleren en op die manier ook de zelfwaarde van uw kind te vergroten. Indien je denkt dat je met jouw gezin een duidelijke meerwaarde kan ervaren van de toepassing van deze methodiek of indien je meer informatie wenst over deze methodiek kan je terecht op het aanmeldingsnummer. Samen met de psychotherapeut zal nagegaan worden of jouw gezin baat kan hebben bij het instappen in deze methodiek. Deze methodiek kan zowel individueel naar jouw gezin als in groepsvorm (op basis van de actuele vraag) ingezet worden.

ouder-kind-therapie