Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van een individu. De testen brengen meerdere aspecten van het cognitieve vermogen naar voor (abstract redeneren, visuele perceptie, ruimtelijk-visueel inzicht, verbale expressie, …). De resultaten laten niet alleen toe de intellectuele vaardigheden in te schatten, maar ook hypothesen te formuleren rond de manier waarop de persoon informatie verwerkt. 

Op vraag van ouders, school, logopedist of arts kan een intelligentieonderzoek worden uitgevoerd. Hiervoor worden officiële, gestandaardiseerde testen voor IQ-bepaling gebruikt. Voor jonge kinderen (van 2,5 jaar tot 7 jaar) kan dit door de WPPSI III NL uit te voeren. Wanneer uw kind iets ouder is (6 tot 16 jaar) wordt de WISC V NL. Vanaf 16 jaar (tot 99 jaar) gebruiken wij de WAIS IV NL voor het bepalen van het IQ. Een intelligentieonderzoek duurt meestal ongeveer 1 uur 30 minuten. We proberen deze testen zoveel als mogelijk te laten doorgaan in de voormiddag, zodat vermoeidheid geen beïnvloedende factor wordt. U kan hiervoor een briefje krijgen voor gewettigde afwezigheid. Deze afspraak gaat door in de testruimte van onze praktijk.

psychotherapie lauwe