Infantonderzoek

Een infant-onderzoek kan vanuit een aangemelde klacht bij jouw jong kind, waarbij we verruimen naar de interactieprocessen tussen jouw kind met zijn/haar ontwikkelingsbehoeften in relatie met de nabije en ruime omgeving en de ontwikkelingstaken die hierin verwacht worden. Hierbij proberen we de klacht te plaatsen als geblokkeerd communicatiemiddel tussen ouder en kind. We doen dit aan de hand van uitgebreide ontwikkelingsgesprekken en video-observaties waarbij we zowel de kinddimensies als de ouderdimensies in kaart brengen. Een infant-onderzoek kan bij jouw jonge kind tot ongeveer de leeftijd van 5 jaar.

psycholoog Menen