Ouderbegeleiding

Wanneer jouw kind een therapeutisch proces volgt binnen de praktijk is het steeds belangrijk dat zij ervaren dat ook de ouders in het proces mee vorm geven. Een kind ontwikkelt immers steeds in interactie met zijn opvoedingscontext. Door een diepgaander inzicht in de ontwikkelingsnoden van jouw kind zal het thuis makkelijker gestimuleerd worden om nieuwe stappen te helpen zetten. Via ouderbegeleiding helpen we jouw systeem meegroeien in een veranderende gezinsdynamiek. Als ervaringsdeskundige van jouw kind zijn jullie erg cruciaal in het begeleidingsproces. Soms is het aangewezen om bij individuele moeilijkheden ook het hele gezin te betrekken. Er is immers steeds een wederzijdse beïnvloeding tussen elke persoon en het ruimere gezin waartoe het kind behoort. Doorheen gezinsgesprekken gaan we op zoek naar de krachten en hulpbronnen binnen het gezin en zoeken we een manier om de communicatie tussen de verschillende gezinsleden te herontdekken. Op zo’n moment worden afspraken geregeld waarbij het hele gezin aanwezig is en wordt er samen gesproken over allerlei zaken, geluisterd naar elkaar en gezocht naar mogelijke oplossingen. Wanneer je als ouders gescheiden bent, dan zijn er verschillende mogelijkheden: jullie komen samen op oudergesprek of kiezen ervoor om afzonderlijk te komen, eventueel met jouw nieuwe partner. We staan steeds expliciet stil bij deze keuze en bekijken waar iedereen zich het beste thuis voelt in de begeleiding en gericht kan zijn om gedeeld ouderschap.

psychotherapie Lauwe