ASS-deskundige

Misschien is dit wel een ideale invalshoek voor jou(w kind) om je inzichten rond de diagnose ASS uit te diepen. Via dit aanbod stelt de ASS-deskundige zich ter beschikking om op therapeutische wijze te gaan zoeken hoe de diagnose ASS voor jou(w kind) betekenisvol kan worden. Hierbij willen wij de persoon voor de diagnose plaatsen en deze diagnose benaderen als slechts een deel van de totale identiteit van het individu. Met deze vorm van psycho-educatie willen we de eigen ervaringen van de ASS-deskundige inzetten in het herstellen of ontplooien van zelfkennis rond de diagnose en de impact van de diagnose op diverse terreinen in het leven van de cliënt. De ASS-deskundige wendt hierbij zijn psychotherapeutische opleiding aan zodat op een verdiepende en niet louter ondersteunende manier naar persoonlijke groei kan worden toegewerkt. Deze vorm van hulpverlening richt zich voornamelijk op jongeren, volwassenen en hun omgeving die aan de slag willen gaan met hun diagnose en reeds voldoende hun ‘anders zijn’ beleven in het contact met anderen. Deze psycho-educatie kan zowel individueel als in groep (op basis van de actuele vraag) ingezet worden.

ervaringsdeskundige autisme Kortrijk