Concentratieonderzoek

Een concentratieonderzoek wordt uitgevoerd indien er aandachtsmoeilijkheden vastgesteld worden en richt zich op verschillende deelaspecten van het geheugen/ de aandacht. Geheugen en de concentratie zijn complexe cognitieve functies die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Aandachtstekorten kunnen te wijten zijn aan aandachtsfluctuaties, het niet kunnen volhouden van de aandacht, het niet kunnen richten van de aandacht, onvoldoende regulatie eigen aan een jonge ontwikkelingsleeftijd, het afgeleid worden door omgevingsfactoren.Binnen het geheugen wordt een onderscheid gemaakt tussen visueel en auditief geheugen, korte termijn en lange termijn geheugen en geheugen voor complex en/of eenvoudig materiaal. Dit onderzoek gaat door in de praktijk. 

psychotherapie Kortrijk