Belevingsonderzoek

We starten een belevingsonderzoek wanneer jouw kind/jongere klachten communiceert waarvoor nog geen duidelijk aanwijsbare betekenis is. Naast het in kaart brengen van de sterke punten van jouw kind en jouw context, gaan wij na waar ook de kwetsbaarheden liggen. Vanuit deze diepgaande kennismaking proberen we jouw kind te begrijpen vanuit zijn ontwikkelingsbehoeften en kijken we waar groeikansen liggen. Na dit belevingsonderzoek komen we met alle betrokkenen samen om antwoorden te formuleren op de oorspronkelijke hulpvraag. Voor dit onderzoek werken we meestal 3 tot 4 sessies met jouw kind. Een belevingsonderzoek kan voor kinderen van 5 tot 18 jaar.

psycholoog Kortrijk