Psyworks@home

Psyworks@home wil zich in eerste instantie richten op gezinnen waar een gezinslid een diagnose binnen het autisme spectrum kreeg en/of autistiform gedrag stelt. Wij willen hierin onze ontwikkelingsgerichte blik op deze problematiek integreren binnen jouw gezinscontext. Samen met jouw gezin bekijken hoe we de soms moeilijk verlopende interacties kunnen plaatsen binnen het ontwikkelingsperspectief en hierin aanzetten tot antwoorden kunnen geven. Dit kan gaan om heel praktische ondersteuning of meer overkoepelende opvoedkundige vragen. De thuisbegeleider kan zich op verschillende terreinen richten voor de begeleiding: Voor jou als ouder:

  • Vanuit de problematiek binnen een autisme spectrum kunnen er zeer specifieke opvoedingsvragen rijzen. Samen met jou overlopen we die vragen en zoeken we samen naar antwoorden en manieren om ermee om te gaan. We bekijken samen hoe het autisme een realistisch deeltje kan innemen in jullie gezinssituatie.
  • Bij het horen van een diagnose kunnen er heel wat vragen en onzekerheden op jouw gezin afkomen. We kunnen samen met jou op weg gaan om de problematiek van binnenuit te begrijpen en te verruimen zodat u niet vast geraakt in de diagnose.
  • Indien nodig zullen wij - in overleg met het team - bekijken of er een therapeutisch proces noodzakelijk is binnen een therapeutische context.

Voor de ouder-kind interactie:

  • Samen met de thuisbegeleider kan je instappen in het OKVA-proces (ouder-kindtherapie voor kinderen met een autisme spectrum stoornis) aan huis. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar onze website.

Voor uw kind:

  • We betrekken jouw kind actief in de gesprekken zodat ook hij/zij een stem krijgt in het hulpverleningsverhaal. Indien nodig zullen wij ook hier een therapeutisch proces voorstellen binnen een therapeutische context.

Voor de omgeving:

  • Ook uw omgeving heeft mogelijk vragen bij het omgaan met de problematiek. Hiervoor kunnen wij - op uw vraag en op maat van uw omgeving - gesprekken inplannen.

Samenwerking:

  • Binnen Psyworks werken wij nauw samen met onze doorverwijzers en andere betrokken hulpverleningsdiensten: Reva, psychiaters, … Ook hierin kan de thuisbegeleider een verstevigende rol opnemen.
psyworks@home foto