Gestalttherapie

Gestalttherapie gaat enerzijds over het bewust worden van onafgewerkte zaken uit het verleden die zich ook in het nu manifesteren, anderzijds gaat gestalttherapie over de kinderlijke dynamieken die op een verwrongen manier volwassen zijn geworden. In de gestalttherapie zoeken we een manier om terug over het vermogen te beschikken om creatief af te stemmen op datgene waarin we ons bevinden, en ons te bevrijden van oude patronen. De gestalttherapie stimuleert therapeut en cliënt om meer vrijheid te verwerven op de contactgrens.  

Binnen de praktijk gaan we uit van een kwaliteitsvolle hulpverlening, waarbij de beleving van (het) individu(en) centraal staat.   Voor de volgende problematieken kan je bij PsyworksPlus terecht:

 • persoonlijke levensvragen
 • persoonlijkheidsproblemen: borderlineproblematiek, …
 • depressieve klachten
 • stemmingsstoornissen
 • traumaverwerking
 • het gevoel vast te lopen in je leven
 • relationele vragen: relatieproblemen, gezinsproblemen
 • stress en burn-out
 • angstklachten (fobieën, faalangst,…)
 • negatief zelfbeeld
 •  verwerking van verlieservaring: rouw, echtscheiding, …
 • veranderingsprocessen in ouderschap, echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen
 • onduidelijke lichamelijke klachten
 • een verstoord eetpatroon
 • een verstoord slaappatroon
 • autisme
 •  verslaving
 • minderwaardigheidsgevoelens -    ….

In de praktijk richt het therapeutische aanbod zich op de persoon in relatie tot de klacht. We beogen een ontdekkende en ondersteunende therapie vanuit een divers en professioneel therapeutisch aanbod.